Navigation – Plan du site
  • Recepcja twórczości Wiktora Pielewina w Polsce

    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (391), .
  • Recepcja najnowszej rosyjskiej literatury science fiction i fantasy w polskiej prasie opiniotwórczej na przełomie stuleci (na przykładzie dziennika „Gazeta Wyborcza” i tygodnika „Polityka”)
    Reception of Modern Russian SF&F Literature in Polish Opinion- Forming Press at the Turn of the Century (Exemplified with Articles from the Daily Newspaper “Gazeta Wyborcza” and the Weekly Magazine “Polityka”)
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (412), 2009.

Retour à l'index