Navigation – Plan du site
  • Między sielskością a odczarowaniem. Wizje dzieciństwa w Dolinie Issy Czesława Miłosza i filmowej adaptacji Tadeusza Konwickiego
    Between Idyll and Disenchantment. Visions of Childhood in The Issa Valley by Czesław Miłosz and Its Film Adaptation by Tadeusz Konwicki
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.

Retour à l'index