Navigation – Plan du site
 • „Poezja to nagłe olśnienie”. Krytyka poetycka Władysława Sebyły
  “Poetry Is a Sudden Burst of Illumination”. Literary Criticism by Władysław Sebyła
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.
 • Blog = książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów
  Blog = Book? Empirical Research on Informal Categorization of Blogs
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.

Retour à l'index