Navigation – Plan du site
 • Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu Mindowe
  Powerless Curses by Juliusz Słowacki. On the Godlessness of the Drama Mindowe
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (433), 2012.
 • Jak pogrzebać przeciwnika literackiego. Słowa klucze w tekstach romantyków o klasykach i ich sztuce
  How to Bury a Literary Opponent. Keywords in Texts of Romantics on Classicists and their Art
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(454), 2016.
 • Z (pre)historii teorii
  From the (Pre)History of Theory
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index