Navigation – Plan du site
 • W pułapce języka. Władysława Sebyły i Franza Kafki rozważania o literaturze
  Language Trap. Władysław Sebyła’s and Franz Kafka’s Reflections on Literature
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.
 • Podwójna narracja. Franz Kafka wobec pierwszej wojny światowej
  Double Narrative. Franz Kafka’s Attitude to World War I
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.
 • Wiedeńskie miesiące
  Viennese Months
  Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.
 • Proces nieskończony
  Infinite Process
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (432), 2012.
 • Wymiary melancholii. Władysław Sebyła – Franz Kafka
  Dimensions of Melancholy. Władysław Sebyła – Franz Kafka
  Przegląd Humanistyczny, nr 2(453), 2016.
 • Kilka słów wprowadzenia
  Some Words of Introduction
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.
 • „Sytuacja kafkowska” – projekt definicji
  “Kafkaesque Situation” – The Project of a Definition
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index