Navigation – Plan du site
  • Irracjonalizm w zachodniej kulturze muzycznej. Uwagi na marginesie tezy Maxa Webera
    Irrationalism in the Western Musical Culture. Comments on the Margin of Max Weber’s Thesis
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (432), 2012.

Retour à l'index