Navigation – Plan du site
 • „Wszak słowo dla mnie tak wiele nie znaczy!” Goethe jako tłumacz i teoretyk przekładu
  “After All, a Word does Not Mean so Much to Me”. Goethe as Translator and Translation Theorist
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1(442), 2014.
 • "... i karą być powinno". Goethe wobec instytucji pokuty kościelnej
  “...should be the penalty”. Goethe about the Institution of Church Penance
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (431), 2012.

Retour à l'index