Navigation – Plan du site
  • W stronę antropologii społecznej Norwegii. Norma likhet wobec problemów współczesności: imigracja, westernalizacja i masakra na wyspie Utoya
    Towards the Social Anthropology of Norway. The likhet Norm against Today's Problems: Immigration, Westernization and Massacre on the Utøya Island
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (430), 2012.

Retour à l'index