Navigation – Plan du site
  • Skansen. Przemiany funkcji sztokholmskiego parku etnograficznego w kontekstach historii społecznej Szwecji nowoczesnej
    Skansen. Transformations of the Functions of the Stockholm Ethnographic Park in the Contexts of Social History of Modern Sweden
    [Abstract]
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (430), 2012.

Retour à l'index