Navigation – Plan du site
  • W jaki sposób Polacy prawią sobie komplementy? (na materiale komentarzy pod zdjęciami na portalu nasza-klasa)
    How do Polish People Pay Compliments to Each Other? (Based on the Picture Captions on the Nasza-klasa Portal)
    Przegląd Humanistyczny, nr 6 (429), 2011.

Retour à l'index