Navigation – Plan du site
 • Pierwsza misja jezuitów w Siedmiogrodzie w XVI wieku
  The First Jesuit Mission in Siedmiogród in the 16th Century
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (389), 2005.
 • Wazowie wobec Towarzystwa Jezusowego
  The Vaza towards the Society of Jesus
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (401), 2007.

Retour à l'index