Navigation – Plan du site
  • Pszenica i kąkol. Interteksty biblijne w Lalce Bolesława Prusa
    The Wheat and the Corncockles. Biblical Intertexts in The Doll of Bolesław Prus
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (428), 2011.

Retour à l'index