Navigation – Plan du site

2011
NR 5 (428)

 • Artykuły

  • Lena Magnone
   Śmierć pozytywizmu?
   The Death of Positivism?
  • Tomasz Sobieraj
   Domknięcie oświecenia, czyli o miejscu polskiego pozytywizmu w strukturze nowoczesności
   Closing Enlightment, or on the Place of Polish Positivism in the Structure of Modernity
  • Maciej Gloger
   O entropii pozytywizmu w kulturze polskiej
   On the Entropy of Positivism in Polish Culture
  • Ewa Paczoska
   Karol Irzykowski i pytania pozytywistów
   Karol Irzykowski and the Positivists' Questions
  • Grażyna Borkowska
   Powinowactwo z wyboru: Iwaszkiewicz i Orzeszkowa
   Kinship at Will: Iwaszkiewicz and Orzeszkowa
  • Jolanta Sztachelska
   Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz
   Murdering the Classics. Case: Sienkiewicz
  • Bartłomiej Szleszyński
   Żywa Lalka, martwy Prus? (Na co nam dziś pozytywizm?)
   The Living The Doll and the Dead Prus? (Positivism Today: What for?)
  • Dariusz Trześniowski
   Małżeńska spowiedź Bolesława Prusa. Opowiadania po 1897 roku
   Marital Confession of Bolesław Prus. Short Stories after 1897
  • Cezary Zalewski
   Pszenica i kąkol. Interteksty biblijne w Lalce Bolesława Prusa
   The Wheat and the Corncockles. Biblical Intertexts in The Doll of Bolesław Prus
  • Ewa Ihnatowicz
   Sprawa kryminalna Kraszewskiego
   Kraszewski's Sprawa kryminalna
 • Recenzje i przeglądy

  • Inesa Szulska
   Romantyczna troposfera powieści
   Romantic Troposphere of the Novel
  • Anna Sowa
   Kwestia kobieca w utworach Narcyzy Żmichowskiej
   Women's Cause in the Writings of Narcyza Żmichowska
  • Beata Górska
   Orzeszkowej i Konopnickiej perspektywa mikro
   Orzeszkowa and Konopnicka's Microperspective