Navigation – Plan du site
 • Stereotypy narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim od wieku XIX do czasów współczesnych
  National Stereotypes in Polish-Ukrainian Borderlands from the 19th Century until Present
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (427), 2011.
 • Andy Warhol-Nation, czyli o legendzie założycielskiej i pamięci historycznej Karpatorusinów w Europie Środkowo-Wschodniej
  Andy Warhol-Nation – on Founding Legend and Historical Memory of Carpatho-Rusyns in East-Central Europe
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (435), 2012.

Retour à l'index