Navigation – Plan du site
 • Od improwizacji do „ukrytego porządku”
  From improvisation to the "hidden order"
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (403), 2007.
 • „Założyciele tradycji” w laboratorium Ariane Mnouchkine
  “The Founders of Tradition” in Ariane Mnouchkine’s Laboratory
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (389), 2005.

Retour à l'index