Navigation – Plan du site

2011
NR 4 (427)

 • Artykuły

  • Alicja Wołodźko-Butkiewicz
   Symbolika zamieci w literaturze rosyjskiej - od Puszkina do Sorokina
   he Symbolic of Snow Storm in Russian Literature - from Pushkin to Sorokin
  • Wiktor Choriew
   Fryderyk Chopin w twórczości Borysa Pasternaka
   Frederic Chopin in Boris Pasternak's Writings
  • Małgorzata Semczuk
   Dwie metody uwspółcześniania klasyki - sceniczne realizacje utworów Maksyma Gorkiego w Polsce po roku 1989 (na wybranych przykładach)
   Two Methods to Render the Classics Contemporary - Stage Adaptations of Maxim Gorky's Works in Poland after 1989 (Selected Cases)
  • Beata Waligórska-Olejniczak
   "Nagie życie" Wienniczki Jerofiejewa, czyli "Moskwa - Pietuszki" z perspektywy teorii montażu Siergieja Eisensteina
   "Naked Life" of Venitchka Yerofeyev, or Moscow - Petushki from the Point of View of Sergei Eisenstein's Theory of Montage
  • Małgorzata Burzyńska
   Filozoficzne źródła idei muzyki w światopoglądzie Aleksandra Błoka
   Philosophical Sources of the Idea of Music in Alexander Blok's Worldview
  • Katarzyna Rutkiewicz
   Dostojewski a malarstwo
   Dostoyevsky and the Painting
  • Natalia Fiłatowa
   Car Aleksander I w literaturze polskiej
   Tsar Alexander I in Polish Literature
  • Walentyna Sobol
   Recepcja twórczości Łesi Ukrainki w Polsce
   Reception of the Work of Lesya Ukrainka in Poland
  • Bernadetta Wójtowicz-Huber
   Stereotypy narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim od wieku XIX do czasów współczesnych
   National Stereotypes in Polish-Ukrainian Borderlands from the 19th Century until Present
 • Materiały i przyczynki

  • Katarzyna Kotyńska
   Józef Łobodowski - Jerzy Giedroyc. Korespondencja 1947-1965
   Józef Łobodowski - Jerzy Giedroyc. Letters 1947-1965
 • Recenzje i przeglądy

  • Bożena Witowicz
   Rusycystyczne peregrynacje
   Russian Studies Peregrinations
  • Walentyna Krupowies
   Pierwsza synteza literatury kresowej
   The First Synthesis of Borderlands Literature
  • Małgorzata Semczuk
   Dialog międzykulturowy
   Intercultural Dialogue