Navigation – Plan du site
 • Poezja konkretna: nazwa i poetyka
  Concrete Poetry: Name and Poetics
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (439), 2013.
 • Niewdzięczne dźwięki poezji
  Ungrateful sounds of the poetry
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.

Retour à l'index