Navigation – Plan du site
  • "Źródło siły i szczęścia". Pochwały książki, pożytki płynące z lektury na kartach polskich poradników czytelniczych z dwudziestolecia międzywojennego
    “The source of strength and happiness.” Praises of book, benefits of reading in the pages of Polish interwar reader’s guides
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.

Retour à l'index