Navigation – Plan du site
 • Wariacje na temat ironii
  Variations on Irony
  Przegląd Humanistyczny, nr 2(443), 2014.
 • Głos/kres. O jednym wierszu Józefa Czechowicza
  Voice/borderline. About a poem by Józef Czechowicz
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.
 • Antropologia, tanatografia, refiguracja
  Anthropology, Thanatography, Refiguration
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(438), .
 • Projekty krytyki, ciała podmiotów, przestrzenie wierszy
  Projects of Criticism, Bodies of Subjects, Spaces of Poems
  Przegląd Humanistyczny, nr 1(452), 2016.

Retour à l'index