Navigation – Plan du site
  • Perspektywizm stosowany
    Applied Perspectivism
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.
  • Uporczywa "pamięć" cudzej traumy. Reprezentacje Zagłady w nowszej literaturze polskiej
    Persistent “memory” of other’s trauma. Literary representations of the Shoah in contemporary Polish literature
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.

Retour à l'index