Navigation – Plan du site
 • Metafizyka i tradycja katastroficzna (co zrobić z kryzysem przedstawienia?)
  Metaphysics and Catastrophic Tradition (What to Do with Presentation Crisis?)
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.
 • Zdarzenie wewnątrz opowieści. Praca pamięci w autofikcji (J. Pilch, P. Huelle)
  A clash in the story. Memory in autofiction (J. Pilch, P. Huelle)
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.

Retour à l'index