Navigation – Plan du site
  • "Adam Grywałd" Tadeusza Brezy i performatywność płci
    Tadeusz Breza’s Adam Grywałd and the performativity of gender
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.

Retour à l'index