Navigation – Plan du site

2011
NR 2 (425)

 • Artykuły

  • Agata Bielik-Robson
   Przestrzeń sublimacji: między anamnezą a emergencją
   The space of sublimation: between anamnesis and emergence
  • Andrzej Leder
   Pozycja podmiotu i pole podmiotowe, czyli o urokach analizy pozoru
   The position of subject and the subjective field or on the charms of analyzing the appearances
  • Zbigniew Białas
   Zmumifikowany głos: Teksańczycy przywożą "Buszmenom" fonograf
   The mumified voice: the Texans bring a phonograph to the “Bushmen”
  • Jan Potkański
   Warkocze narracji
   The braids of narration
  • Justyna Zych
   Sześciokąt antyfreudowski, czyli o recepcji psychoanalizy w międzywojennej Francji
   The anti-Freudian hexagon or on the reception of psychoanalysis in interwar
  • Lena Magnone
   Polskie przestrzenie psychoanalizy - Zapolska w Bystrej
   Polish spaces of psychoanalysis – Zapolska in Bystra
  • Agnieszka Doda-Wyszyńska
   Widzieć więcej? Spojrzenie z zewnątrz
   To see more? A gaze from outside
  • Piotr Juskowiak
   Niesamowite miasto, wspólnota i powrót utopii
   Uncanny city, community and return of the utopia
  • Paweł Dybel
   Tam, gdzie rodzą się potwory (przestrzeń w dramatach i powieściach Witkacego)
   Where the monsters are born (the space in Witkacy’s dramas and novels)
  • Robert Pruszczyński
   "Adam Grywałd" Tadeusza Brezy i performatywność płci
   Tadeusz Breza’s Adam Grywałd and the performativity of gender
  • Andrzej Zieniewicz
   Zdarzenie wewnątrz opowieści. Praca pamięci w autofikcji (J. Pilch, P. Huelle)
   A clash in the story. Memory in autofiction (J. Pilch, P. Huelle)
  • Marta Czemarmazowicz
   Uporczywa "pamięć" cudzej traumy. Reprezentacje Zagłady w nowszej literaturze polskiej
   Persistent “memory” of other’s trauma. Literary representations of the Shoah in contemporary Polish literature
  • Grzegorz Czemiel
   Topografia pragnienia. O przestrzeni miasta w powieści "The City and the City" Chiny Miéville'a
   Topography of desire. Urban space in China Miéville’s The City and the City
  • Tomasz Wójcik
   Spotkanie nad Lemanem. Charlez Ramuz i poeci polscy
   Meeting on the Léman. Charles Ramuz and the Polish poets
  • Łukasz Józefowicz
   Przyboś niesamowity
   The subject of the article is geographical space of the Lake Léman, fixed in literary work of Charles Ramuz and three Polish authors: Adam Mickiewicz, Julian Przyboś and Czesław Miłosz. Comparative reading of the Swiss writers prose and the poems by the aforementioned authors lets recognize the basic meaning of experiencing this space. Perception of Léman is the source of autobiographical reflection and, at the same time, it discovers a most profoundly metaphysical perspective.
  • Michał Bandura
   Głos/kres. O jednym wierszu Józefa Czechowicza
   Voice/borderline. About a poem by Józef Czechowicz
 • Recenzje i przeglądy

  • Anna Mach
   Tanatyczny wymiar psychoanalizy
   Thanatic dimension of psychoanalysis
  • Urszula Górska
   Destrukcja zapisana w języku
   Destruction coded in the language
  • Ewa Stusińska
   Krystaliczne spojrzenie
   Cristal look
  • Jan Borowicz
   Psychoanaliza a sprawa polska