Navigation – Plan du site
 • Trzy dyskursy o dzieciństwie i przeszłości w poezji Tadeusza Różewicza
  Three discourses of childhood and past in the poetry of Tadeusz Różewicz
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.
 • Późne elegie Mieczysława Jastruna
  Mieczysław Jastrun’s Late Elegies
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (389), 2005.

Retour à l'index