Navigation – Plan du site
 • Historiografia polska początków XXI wieku. Próba bilansu
  Polish historiography in the beginning of 21 st century. An attempt of balance
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • Historia historiografii jako historia idei
  History of Historiography as History of Ideas
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 3(444), 2014.

Retour à l'index