Navigation – Plan du site
 • W kręgu antropologizujących badań literackich. Dyskurs postzależnościowy
  In the circle of anthropologic literary studies.postinterrelated discourse
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • Polskie inspiracje literaturoznawcze studiami postkolonialnymi. Impuls postzależnościowy
  Polish Postcolonial Literary Criticism Inspirations. Postdependency Impuls
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 2(449), 2015.

Retour à l'index