Navigation – Plan du site
 • Projekt nowoczesnej komparatystyki kulturowej
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.
 • Inna Europa, wspólna Europa
  Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.
 • (Nie)napisana biografia Paula Cazina
  (Un)written Biography of Paul Cazin
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (424), 2011.
 • Kanon, kultura, język
  Canon, Culture, Language
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (429), 2011.
 • Figury bez nazwy, głosy bez znaczenia. Władysław Sebyła – Thomas Stearns Eliot
  Figures with No Name, Voices with No Meaning. Władysław Sebyła – Thomas Stearns Eliot
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 5 (434), 2012.
 • Zmierzch pięknej epoki. Tadeusz Różewicz wobec (pamięci) pierwszej wojny światowej
  Twilight of Beautiful Period. Tadeusz Różewicz on (Memory of) World War I
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.
 • Spotkanie nad Lemanem. Charlez Ramuz i poeci polscy
  Meeting on the Léman. Charles Ramuz and the Polish poets
  Przegląd Humanistyczny, nr 2 (425), 2011.
 • Tybinga poetów polskich
  Tübingen of Polish poets
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.
 • Testament filozofa
  A Philosopher’s Legacy
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (448), 2015.
 • Kilka słów wprowadzenia
  Some Words of Introduction
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.
 • „Sytuacja kafkowska” – projekt definicji
  “Kafkaesque Situation” – The Project of a Definition
  Przegląd Humanistyczny, nr 4 (455), 2016.

Retour à l'index