Navigation – Plan du site
  • Postmodernistyczna wzniosłość wizualności. Na marginesach "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism" Frederica Jamesona
    Postmodernist Loftiness of Visibility. On the Margin of Fredric Jameson’s Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (421), 2010.

Retour à l'index