Navigation – Plan du site
 • Warszawa w filmie czasów PRL - mit i prawda historyczna
  Warsaw in the Film of the Polish People’s Republic Era – Myth
  Przegląd Humanistyczny, nr 3 (420), 2010.
 • Film fabularny doby PRL w rozpoznaniu przemian społecznych i kulturowych
  Film from the Times of the Polish People Republic in the Recognition of Social and Cultural Changes
  Przegląd Humanistyczny, nr 6 (429), 2011.
 • Wielka Wojna. Próba polskiego spojrzenia
  Great War. An Attempt to Present the Polish of View
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 4(445), 2014.
 • Skandynawistyka po polsku
  Scandinavian Studies in Polish
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (430), 2012.
 • Pietyzm w Skandynawii - u źródeł nordyckiego protestantyzmu ludowego
  Pietism in Scandinavia - at the Sources of Nordic Popular Protestantism
  [Abstract]
  Przegląd Humanistyczny, nr 1 (430), 2012.
 • Wielka Wojna – ciąg dalszy
  The Great War – Continuation
  Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.

Retour à l'index