Navigation – Plan du site
  • Jak opowiedzieć narratologię?
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
  • "Paw królowej" Doroty Masłowskiej - powrót podmiotu, powrót fabuły?
    Paw królowej by Dorota Masłowska – comeback of the subject, comeback of the fabula?
    Przegląd Humanistyczny, nr 3 (426), 2011.

Retour à l'index