Navigation – Plan du site
  • Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku
    The history of lithuania. From early times to 1795
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
  • Dwugłos polsko-litewski o historii Litwy
    Przegląd Humanistyczny, nr 5/6 (422/423), 2010.

Retour à l'index