Navigation – Plan du site
  • O zależnościach między liczeniem a językiem
    On the interrelation of counting and language
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.

Retour à l'index