Navigation – Plan du site
  • Między Polską a Niemcami. Literatura "emigracyjna" a postkolonializm
    Between poland and germany. “emigrant” literature
    Przegląd Humanistyczny, nr 2 (419), 2010.
  • Niemiecki urzędnik patrzy na Warszawę: okupacja w obiektywie Hermanna Beyerleina
    German Clerk Looks at Warsaw: Occupation Pictured by Hermann Beyerlein
    Przegląd Humanistyczny, nr 6(447), 2014.

Retour à l'index