Navigation – Plan du site

2010
NR 2 (419)

 • Artykuły

  • Jan Ślaski
   Przyczynek do historii polonistyki zagranicznej: Andrzej Zieliński we Włoszech
   A contribution to the history of polish studies abroad
  • Cyprian Mielczarski
   Klasyczni sofiści i pluralizm kultury demokratycznej
   Classical sophists and pluralism of democratic culture
  • Anna Artwińska
   Między Polską a Niemcami. Literatura "emigracyjna" a postkolonializm
   Between poland and germany. “emigrant” literature
  • Agnieszka Kruszyńska
   Listy pogańskie Wacława Grubińskiego. Dawność-wielogatunkowość-fragmentaryczność
   Wacław grubiński’s pagan letters
  • Lena Magnone
   Psychoanaliza w badaniach literackich - na marginesach książki Parabazy wpływu Jana Potkańskiego
   Psychoanalysis in literary studies – on the margin
  • Bożena Witowicz
   Krytycznoliteracka recepcja twórczości Andrieja Płatonowa w Polsce
   Critical reception of andriej płatonow’s works in poland
  • Joanna Frużyńska
   Dwie hipertekstualności: Blady ogień Vladimira Nabokova
   Two hypertextualities: vladimir nabokov’s pale fire
  • Paweł Rutkowski
   O zależnościach między liczeniem a językiem
   On the interrelation of counting and language
 • Materiały i przyczynki

  • Roman Taborski
   O pracach teatralnych Tadeusza Krzeszowiaka
   On tadeusz krzeszowiak's theatrical works
  • Grzegorz Błaszczyk
   Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku
   The history of lithuania. From early times to 1795
 • Recenzje i przeglądy

  • Alicja Wołodźko-Butkiewicz
   Polska literatura XX wieku 1890-1990
  • Barbara Koc
   Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego
  • Sławomir Buryła
   Julian Wołoszynowski - autor zapomniany
  • Małgorzata Semczuk
   Nowe perspektywy kulturoznawstwa
  • Agnieszka Wnuk
   Romantyzm dialogiczny
  • Magda Szybiak
   Jak opowiedzieć narratologię?