Navigation – Plan du site
  • Witolda Gombrowicza i Lwa Szestowa świadomość "peryferyjna"
    Witold Gombrowicz and Leo Shestov’s ‘Peripheral’ Awareness
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (418), 2010.
  • Witolda Gombrowicza i Wasylego rozanowa walka z formą
    Witold Gombrowicz and Wasily Rozanow ’s St ruggle with Form
    Przegląd Humanistyczny, nr 4 (397), .

Retour à l'index