Navigation – Plan du site
  • "Sieroce dole" "geniuszy uczucia". O biedermeierowskich cechach twórczości Bolesława Prusa
    “Sieroce dole” (“orphans’ lot”) “geniuszy uczucia” (“geniuses’ feelings”) biedermeier qualities of bolesław prus’ writings
    Przegląd Humanistyczny, nr 1 (418), 2010.
  • Domknięcie oświecenia, czyli o miejscu polskiego pozytywizmu w strukturze nowoczesności
    Closing Enlightment, or on the Place of Polish Positivism in the Structure of Modernity
    Przegląd Humanistyczny, nr 5 (428), 2011.

Retour à l'index